Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

pankamien
12:23
1255 b785 500
jabłczan
Tags: moje
Reposted bymemesjaszvoltriadwarriorinzynierLuukkamandziarasucznikrunekgketLonePoProstutomash

July 05 2019

pankamien
08:18
3006 d384 500
Good night sweet prince
Tags: moje

March 10 2019

pankamien
21:47
2385 f15a 500
wf
Tags: moje frame
pankamien
20:25
2384 6de8 500
fashion frame 2
Tags: moje frame
pankamien
20:24
2355 caba 500
fashion frame
Tags: moje frame

February 23 2019

pankamien
18:09
3371 155f 500
So if soup works, time for update.
I'm alive :v
Tags: moje
Reposted bypszczola91gketOhSnapshowmetherainbowverdantforcepati2k6Schweinekloeten

October 09 2018

pankamien
08:34

Fuck it, don't know how to post (properly) videos this days, so here we go.

And yes, all of it just for giggles and my ego.
Tags: moje

September 29 2018

pankamien
11:34
*Pooped on a table*
- this is my Art!
- you... you just pooped on a table, anyone could do that! Its literally SHIT
- Ye, but you didnt! YOU DIDNT! HUR DURR *starts shitting all over the place* 
 

Tags: Moje
Reposted bypanpancernykelumangoev2px

September 19 2018

pankamien
18:39
6691 92b2 500
Soup kinda works do it's time for some holidays photos :v
Tags: moje

August 20 2018

pankamien
13:13
9068 f6ac 500
crossover 2
Tags: moje

May 30 2018

pankamien
08:01
1314 15c2 500
No hej
Tags: moje
Reposted byDagarhen Dagarhen

May 26 2018

pankamien
18:21
Vile Monarch's birthday party
Tags: moje

May 18 2018

pankamien
21:04
Play fullscreen
mały kekeszek na wieczór
Tags: moje
Reposted bypffftirmelin

May 16 2018

pankamien
09:58
Impreza z karaoke bez Gosi Andrzejewicz by się nie liczyła :v
Tags: moje

May 09 2018

pankamien
05:43
0661 e86b 500
crossover
Tags: moje
Reposted bymemesjaszyoungandstupidKciukWzupienawetsrednioweirdpornKrzychulecjanuschytruskivlovLukasYorkszczepanxalankinpedosouppkz451rurkyLuukkaKaviahratekschaaforelhRozengregglesirmelinhardkorweyinkwizytorverdantforcep856smoke11

April 26 2018

pankamien
05:36
1582 4727 500
Ok, so now I'm hyped as well.
Game is nice :v
Tags: moje

March 08 2018

pankamien
09:22
9328 fa4b
EVEN FUCKING BETTER if noone is using that stupid tips.

- spot fat reduction is a myth
- muscle toning is a myth

Do you wanna lose belly fat? With silly planks and crunches? Shit out of luck. It will go away only if you maintain calorie intake deficit (~ 300 - 500kcal daily) for few weeks (or months, depends on how much overall body fat do you have).

Cheers 
xoxoxo
Tags: moje
Reposted bytoksycznybiesyfiodora

March 04 2018

pankamien
18:11
So there is a new feature (mobile camera in screenshot mode) in warframe and now I can waste even more time.
Tags: moje frame

January 31 2018

pankamien
22:24

January 25 2018

pankamien
19:57
6238 7f75
Co to za gimbo-bzdety?
Stawiać na szali "prawdziwość" czegokolwiek na podstawie jednego i to okropnie nieuchwytnego i niejednoznacznego aspektu życia. 

Nie zrozum mnie źle. To, że ten argument jest pretensjonalny to jeden i w dodatku nie szczególnie istotny element. 
Natomiast sednem jest, iż
PRAWDZIWOŚĆ (do której wszyscy tak uwielbiają się odwoływać) nie wynika ze spełnienia warunku arbitralnie wybranego w wygodnicki sposób przez jedną czy drugą grupę/osobę. 
Nie ważne, czy chodzi o "prawdziwego mężczyznę" czy "prawdziwą kobietę", czy dowolną inną rolę. 
W praktyce, to zawsze sprowadza się do tego samego - realność wynika tylko ze szczerości i to w pierwszej kolejności z samym sobą. 
Na przykładzie "prawdziwego faceta" - wybierz dowolny czynnik jako indykator wskazujący na trafność tego epitetu a potem wyobraź sobie gościa, który się z tym nie zgadza ale na siłę próbuje dowieść, że jest godzien. Nawet jeśli mu się uda, jaka to autentyczność?

No ale w sumie czego można się było spodziewać po źle sformatowanym tekście wydrukowanym na złożonej kartce :v
Tags: moje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl