Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

pankamien
09:22
9328 fa4b
EVEN FUCKING BETTER if noone is using that stupid tips.

- spot fat reduction is a myth
- muscle toning is a myth

Do you wanna lose belly fat? With silly planks and crunches? Shit out of luck. It will go away only if you maintain calorie intake deficit (~ 300 - 500kcal daily) for few weeks (or months, depends on how much overall body fat do you have).

Cheers 
xoxoxo
Tags: moje
Reposted bytoksycznyBiesBerenice

March 04 2018

pankamien
18:11
So there is a new feature (mobile camera in screenshot mode) in warframe and now I can waste even more time.
Tags: moje frame

January 31 2018

pankamien
22:24

January 25 2018

pankamien
19:57
6238 7f75
Co to za gimbo-bzdety?
Stawiać na szali "prawdziwość" czegokolwiek na podstawie jednego i to okropnie nieuchwytnego i niejednoznacznego aspektu życia. 

Nie zrozum mnie źle. To, że ten argument jest pretensjonalny to jeden i w dodatku nie szczególnie istotny element. 
Natomiast sednem jest, iż
PRAWDZIWOŚĆ (do której wszyscy tak uwielbiają się odwoływać) nie wynika ze spełnienia warunku arbitralnie wybranego w wygodnicki sposób przez jedną czy drugą grupę/osobę. 
Nie ważne, czy chodzi o "prawdziwego mężczyznę" czy "prawdziwą kobietę", czy dowolną inną rolę. 
W praktyce, to zawsze sprowadza się do tego samego - realność wynika tylko ze szczerości i to w pierwszej kolejności z samym sobą. 
Na przykładzie "prawdziwego faceta" - wybierz dowolny czynnik jako indykator wskazujący na trafność tego epitetu a potem wyobraź sobie gościa, który się z tym nie zgadza ale na siłę próbuje dowieść, że jest godzien. Nawet jeśli mu się uda, jaka to autentyczność?

No ale w sumie czego można się było spodziewać po źle sformatowanym tekście wydrukowanym na złożonej kartce :v
Tags: moje

January 13 2018

pankamien
13:01
6009 a683 500
well, it's getting better
Tags: moje frame

January 11 2018

pankamien
15:25
4290 6a01 500
pozdrawiam
Tags: moje frame
Reposted bypedosouplargehamstercollider

January 08 2018

pankamien
13:27
0322 d59a 500
Tags: moje frame

January 07 2018

pankamien
10:38
8438 369e 500
Story time:
My friend found some old photos. Photos so old that even I didn't have nor remember them. And those photos bring memories.
I started working out ~12 years ago. Of course, after first year there was shit load of breaks during that period, one break lasted 5 fucking years straight. 
I never dedicated my life to the gym, no crazy long term diets, no hitting gym 5x a week or working out more than 90 minutes, no inspiring transforations. Yet I never gave up because of "it's not for me", "I lost so much gains/strenght so it's pointless now" or "'I'm too old for that shit" excuses.
Tl;dr
Now I have better lighting :v
Tags: moje
Reposted bytutusaperturenaichfafnirscaveUbik

December 21 2017

pankamien
09:41
7918 f0dc
hmmm
Tags: moje
Reposted byUbikPaseroVirus

November 06 2017

pankamien
09:54
2221 409d 500
Za homeopatie ludzie powinni trafiać do więzienia albo przynajmniej być batożonym i to bez arbitralnej liczby uderzeń, tylko do skutku. 
Merytoryczny wyścig zbrojeń pomiędzy ignorancją a nauką zaszedł już tak daleko, że zatoczyliśmy koło i w ekstremalnych przypadkach pomóc może jedynie pierdolnięcie w te puste łby.

PS
*hipotez :v
Tags: moje
Reposted bypanpancernyPaseroVirusBiesBerenicesmoke11LukasYorkricejuggler

October 31 2017

pankamien
10:39
3837 7b8e 500
Czasami agresywna polityka HR zaczyna mi dawać do myślenia.
Tags: moje
Reposted bybiauekUbikmemesjaszratekxaltonietakzurawianiaczkaletha0

October 27 2017

pankamien
10:59
4840 e813 500
potwierdzone info
Tags: moje
Reposted bytvaseyessiostraUbikzurawianiaczkav3bsovogelliwqlargehamstercollider

October 21 2017

pankamien
09:34
only =  tylko
(Ona) powiedziała mu, że go kocha.
TYLKO ona powiedziała mu, że go kocha.
Ona TYLKO powiedziała mu, że go kocha.
Ona powiedziała TYLKO jemu, że go kocha.
Ona powiedziała mu, że TYLKO jego kocha.
Ona powiedziała mu, że go TYLKO kocha.

Wow, English so edgy, so special :v
Tags: moje
Reposted bypanpancernygabor92felikskeluUbiklittleburnstrzepyMigotliwahindsight

October 05 2017

pankamien
10:45
Let me solve it for you -> If you are anxious then FOR SURE you are not living life to the fullest :v
Fear is a mind killer. Stop overthinking.
Tags: moje
Reposted bypanpancernybowstick

September 30 2017

pankamien
12:57
reasons why I like tekken, part 1
Tags: moje

September 28 2017

pankamien
08:28
9353 8802 500
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Tags: moje
Reposted byPaseroVirustishkapanpancernylevunemempraZirconzurawianiaczkaedhelltfuLazuliLapisbalinesa

August 31 2017

pankamien
13:24
2561 ab62 500
Tier lists are for pussies.
Tags: moje

August 29 2017

pankamien
23:05
4328 40c0 500
Beglik Tash - when you find your inner rock.
Tags: moje

August 20 2017

pankamien
19:24
8080 8774 500
not so sure about that
Tags: moje

August 19 2017

pankamien
07:55
6322 cb1a 500
Best farewell gift ever.
Tags: moje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl