Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

pankamien
06:27
0605 1207 500
Reposted fromkaiee kaiee viagreensky greensky

August 14 2017

pankamien
20:38
7851 9e15
Reposted fromMiziou Miziou viavolldost volldost
pankamien
20:36
> Relax time
> Decide to check this new game, that everybody talks about
> Launch Hellblade, play for few minutes
> Congratulations! You are in Leshen Mexico now
pankamien
17:43
Same thing - I'm asking about real life examples.
pankamien
17:42
Yes, you silly goose it is, but I'm asking where/when and from whom you heard/read that.
pankamien
14:47
0609 022b 500
Reposted fromkaiee kaiee viavolldost volldost
pankamien
12:28
pankamien
12:27
4337 0a12
Reposted frompanpancerny panpancerny
10:12
2895 3b5f 500
Reposted fromniedopalek niedopalek viamangoe mangoe
pankamien
10:11
1857 3451 500
Reposted fromkaiee kaiee
pankamien
10:09
5455 5231 500
Reposted fromteijakool teijakool viadogs dogs
pankamien
09:14
pankamien
09:07
1) "a kiedy przychodzi planowany od 5 miesięcy urlop, okazuje się, że nie wiesz gdzie, z kim i jak."
- *dokąd, nie gdzie
- planowanie polega dokladnie na tym, by wiedzieć z kim, dokąd i jak.
2) Papierosy szkodzą zdrowiu, zmień hobby
3) Jeśli to, za czym tęsknisz jest za Tobą, to już nie wróci. Przestan o tym myśleć, znajdź coś nowego.
4) "Czy tylko ja tak mam?" Zadajesz niewłaściwie pytanie. To ile osób gnije w swoim normikowym życiu nie powinno cię ani pocieszać ani smucić (ani obchodzić). 
Spytaj DLACZEGO tak masz i to nie w internetowy eter, by zdobyć uwagę ludzi uparcie repostujacych obrazki filiżanek kawy i książek w deszczowe popołudnia, tylko siebie. 
Jesli sama sobie nie będziesz w stanie odpowiedzieć, to znak, że może warto poważnie pogadać z zaufaną osobą albo zainwestować w specjaliste (i nie mówię o coachach i trenerach rozwoju osobistego, raczej dobrych psychologach a w skrajnych przypadkach psychiatrach).
5) Udanego urlopu :*
Tags: moje
pankamien
08:54
Reposted fromredux redux viabiauek biauek
08:51
1937 2fb5 500

All this time…

Reposted fromlolfactory lolfactory viametanoize metanoize
pankamien
08:15
robbed
Reposted byTankBiesBereniceqbshtallSzefolargehamstercolliderHypothermiaDagarhenprincess-carolynsargonmempra
pankamien
05:29
2606 d04f 500
Reposted fromkaiee kaiee viaall-about-kate all-about-kate
pankamien
05:21
Bunny
Reposted fromvolldost volldost

August 13 2017

pankamien
20:43
Reposted fromgket gket
pankamien
06:08
7926 f8fe 500
Reposted fromjareth jareth viaall-about-kate all-about-kate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl