Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

pankamien
17:19
2135 bc76 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaszpaqus szpaqus
17:12
6121 7695 500

monkeypng:

the fuck you lookin at keep scrolling

pankamien
14:09
6701 faa9 500
[no{t}-anything]
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabercik bercik
pankamien
14:07
pankamien
14:03
pankamien
14:01
7793 232c 500
pankamien
13:58
1260 de4d 500
Reposted fromkaiee kaiee viapanpancerny panpancerny

September 22 2017

pankamien
14:52
0515 e812 500
Reposted fromgreensky greensky
pankamien
14:51
8967 c7d7
Reposted fromzciach zciach viatomash tomash
pankamien
14:51
pankamien
12:40
Reposted fromDennkost Dennkost viatomash tomash
pankamien
11:51
Reposted fromantichris antichris viamemesjasz memesjasz
pankamien
11:44
8441 8cd6 500
1) Lodówkę wnosi sie w 2 osoby a 2 przecietne kobiety i tak by nie dały rady.
2) W dzisiejszych czasach używa się wind.
3) Pewnie, totalnie dlatego ludzie od dźwigania mebli przy przeprowadzkach/zamówieniach to mężczyźni, bo płeć nie ma znaczenia.
4) Ja akurat wniósłbym sam :v
5) W prawdziwym świecie Wage gap na niekorzyść kobiet nie istnieje a do obrazka sie dopierdalam, bo zawiera błąd w zalożeniach (patrz pkt 1).
Pozdrowionka i czarującego piąteczku życzę :*:*:*:*
Reposted bykelu kelu
pankamien
11:37
7028 689c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viatfu tfu
pankamien
11:36
9522 0ca3 500
Rare Pepe on the tail of a retired Czechoslovak Su-25
Reposted fromkelu kelu viatfu tfu
pankamien
11:34
8398 9dcc
#tusą
Reposted byczinokUbikgreywolfsiostraOhSnapelavatorZoonk11lubisztosukochowchowbercikpartyhardorgtfoAlekwasMrrrukregcordponurykosiarzjustmessOhSnapliveattherainbowwaco6ExfeletesniezwyykladwatancorakatastrofoPaseroVirus
pankamien
08:49
5222 52cc
Reposted fromgreensky greensky
08:49
pankamien
08:48
3640 59d4
Reposted frompimpus pimpus viapanpancerny panpancerny
pankamien
08:43
2641 2463 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl